Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları

Tanımlar ve Koşullar

Bu web sitesine girmeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı y3d Üç Boyutlu Baskı Modelleme ve İleri Yekn. Sist. Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca “y3d” olarak anılacaktır), yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve y3d’ in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

y3d bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.

Bilgilendirme ve Feragat

Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette y3d tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.

y3d hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.

Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun y3d, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve y3d’ in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların sorumlu tutulamaz.

Fikri Mülkiyet

Bu web sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları y3d’ye ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

Bu web sitesindeki bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz yada herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirilmeleri amacıyla bu bilgilerin y3d web sitesinden temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek, her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

Veri Toplama

Formlarda toplanan kişisel bilgiler sorununu, talebini veya isteğini yerine getirmek için gereken sebeplerden dışında hiç bir şekilde üçüncü bir şahıs ile paylaşılmaz.

Ancak kullanıcı tarafından doldurulduktan sonra sorununu, talebini veya isteğini gidermek amacıyla y3d bünyesinde bulunan elektronik ortamda kayıt edilecektir.

Kullanıcı her sorunu, talebi veya isteği yerine getirildikten sonra bu verilerin derhal silinmesini talep edebilir.

Bu silme talebi en geç 24 saat içinde gerçekleşecektir.

Yetkili Mahkeme

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu web sitesi ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, Ankara Mahkemeleri ve İcra ve İflas Daireleri yetkilidir.

© 2018 y3d Üç Boyutlu Baskı Modelleme ve İleri Yekn. Sist. Tic. Ltd. Şti.